Bla nedover

SalesClubs intensjon er å hjelpe deg med å øke salget. Vi mener at gulrot er mer effektivt enn ris bak speilet. Brukt på riktig måte kan Incentive Compensation Management engasjere dine selgere, hjelpe deg med å administrere deres atferd og aktiviteter, og - sist men ikke minst - øke salget.

Er du ute etter vekst på lang sikt, en kortsiktig boost, eller begge deler? Skal du selge direkte til sluttkunder eller er du selger via et nettverk av partnere eller forhandlere? SalesClub har en løsning som passer alle modeller.

 • Bonus og provisjon
 • Kampanjer
 • Salgskonkurranser

Bonus og provisjon

Bruk bonus og provisjon for å

 • Kontinuerlig forbedre salgsresultatene
 • Påvirke selgernes adferd
 • Etablere en prestasjonskultur gjennom hele organisasjonen

SalesClub tilbyr et insentivstyringssystem som lar deg opprette og drive dine incentivordninger på en enkel og kostnadseffektiv måte:

 1. Bestemme strukturen på incentivordningene
 2. Definere parametere i insentivprogrammene
 3. Salgsresultater kan legges inn manuelt eller importeres fra et ordresystem eller lignende
 4. Bonus/provisjon beregnes ved intervaller satt opp av deg
 5. Bonus-/provisjonsdata blir eksportert til ditt lønnssystem

Løsningen er enkel å betjene - det stjeler ikke verdifull tid fra dine selgere. Det er fleksibelt og lett å vedlikeholde, og det er sikkert. Og best av alt, det er en del av en fullt integrert løsning som gir deg muligheten til å kombinere dine bonus- og provisjonsordninger med kampanjer og salgskonkurranser.

Kampanjer

Bruk kampanjer for

 • produktlanseringer
 • Periodeinnspurt
 • Utjevning av sesongvariasjoner
 • A skape fokus

…eller tilfeller hvor du ønsker å skape ekstra innsats.

Å sette opp og gjennomføre kampanjer er raskt og enkelt

 1. Bestem målene for kampanjen og hvordan du ønsker å belønne de som deltar
 2. Sett opp en belønningsstruktur i forbindelse med kampanjen
 3. Indikerer start- og sluttdato
 4. Legg til et banner for å skape bevissthet om kampanjen

Du kan spore resultatene av kampanjen, samt resultatene for enkeltpersoner, team, avdelinger eller bedrifter som deltar. Dette gir verdifull kunnskap som du kan bruke til å følge opp og forbedre salgsprosessen. Og det blir rett frem å beregne avkastningen av kampanjen.

Salgskonkurranser

Bruk salgskonkurranser for å

 • Engasjere selgerne
 • Skape flere møter
 • Forkorte salgssyklusen
 • Skape fokus rundt nye produkter

Du kombinerer salgskonkurranser med resultatlister. Selgere vil kontinuerlig vite sin posisjon i salgskonkurransen, og de vil vite posisjonen til sine kollegaer og lederne av konkurransen. Kombinasjonen av en premie - eller flere premier - og visualisering av individuelle prestasjoner skaper et løft som vil øke resultatene umiddelbart. Salgskonkurranser med SalesClub er enkelt:

 1. Bestem målene i konkurransen og hvem du ønsker at skal delta
 2. Bestem premieringsstrukturen. Vinneren tar alt, premier til de fem beste deltagerne - alt etter dine preferanser
 3. Indiker start- og sluttdato
 4. Legg til et banner for å skape økt bevissthet rundt salgskonkurransen

Du kan spore resultatene av salgskonkurransen. Dette gir verdifull salgskunnskap, som du kan bruke til å følge opp og forbedre salgsprosessen. Og det blir rett frem å beregne avkastningen av konkurransen. Premiene kan være virtuelle, økonomisk, erfaringsbasert eller en gave. Alt etter av hva du anser som best egnet for din virksomhet.