Hvis du ønsker å forbedre dine prestasjoner må du arbeide på mange nivåer.

SalesClub integrerer alt i en sømløs og intuitiv plattform.

Bla nedover

Dine salgsrepresentanter trenger å vite nøyaktig hva du forventer av dem. De må være tilstrekkelig opplært til å selge dine produkter. De trenger å prestere - individuelt og i forhold til sine kollegaer. Du må belønne dem med insentiver som fungerer. Du har behov for å samle informasjon og administrere selgerstaben. De må følges opp tett for å sikre at de er på rett spor. Salesclub lar deg gjøre dette ved hjelp av en plattform som kan:

Kommunikasjon

Kunnskap om overordnede mål, salgsstrategi, produktlanseringer og lignende er av avgjørende betydning for at din selgerstab skal yte optimalt.

Vårt system fungerer som en kommunikasjonsplattform som tilbyr muligheten til å kommunisere.

 • Salgsstrategi og mål
 • Kampanjeinformasjon
 • Produktlanseringer
 • KPI'er

på en enhetlig og effektiv måte til hele selgerstaben

For å oppmuntre salgsrepresentanter til holde seg oppdatert, er "quiz" funksjonalitet en integrert del av løsningen. Brukerne kan gjennomføre spørrekonkurranser og få belønning for riktige svar. Du kan skrive inn spørsmålene selv eller outsource denne oppgaven til Salesclub - alt etter ønske.

Kompetansebygging

Alle selgere må kjenne produktene eller løsningene de selger godt. Dette kan være en utfordring spesielt i bedrifter hvor nye produktlanseringer er hyppige og selgerstaben er geografisk distribuert.

SalesClub tilbyr en intuitiv og fleksibel e-læring funksjon som gjør at du kan

 • Sette opp treningsprogrammer enkelt og fleksibelt
 • Teste brukere for å sikre at de har fått tilstrekkelig kunnskap fra treningen
 • Belønne et "pass" med premier som kan være enten virtuelle eller ekte

Du kan enkelt sette opp treningsprogrammer og tester selv, eller du kan velge å outsource oppgaven til SalesClub.

Visualisering

Salgsrepresentanter trenger å vite hvordan de presterer i forhold til målene som er satt for dem. Ofte vil visualisering av salgsresultater i en organisasjon stimulere til en sunn konkurranse mellom selgere - og dermed øke salget.

SalesClub tilbyr et omfattende utvalg visualiseringsalternativer, inkludert:

 • Absolutte salgsresultater
 • Fremgang mot målet
 • Resultattabeller som viser en rangering av alle, eller forskjellige grupperinger av selgere

Hva man ønsker å visualisere, og hvordan, vil variere fra kunde til kunde. Løsningen vil bli satt opp for å tilfredsstille akkurat dine behov, som en del av implementeringsprosessen.

Premiering

Med insentiver kan du rette oppmerksomheten og salgsfokus mot de målene du anser som viktigst. På den måten kan du aktivt bruke belønninger for å støtte din salgsstrategi eller til å iverksette en ekstra innsats når det trengs.

SalesClub tilbyr en enestående insentivløsning der:

 • Du definerer belønningsstrukturen og verdien forbundet med å fullføre et salg eller oppnå et mål
 • Selgerne rapporterer salgsresultater i løsningen
 • Poeng blir tildelt selgerne som belønning for deres prestasjoner
 • Selgerne bruker sine poeng til å handle for i SalesClub's premiesortiment

Belønningsordningen kan være satt opp som tidsbegrensede insentiver i form av kampanjer eller salgskonkurranser, som pågående salgskompensasjonsmodeller - eller som en kombinasjon av disse.

Ledelse

Jo tettere du følger innsats og prestasjoner, dess tidligere vil du oppdage avvik, og dess bedre er du posisjonert for å iverksette korrigerende tiltak.

Vår løsning med dets omfattende utvalg av funksjoner gjør det mulig for deg å

 • Måle salgsprestasjoner på tvers av enkeltpersoner, team, avdelinger eller bedrifter
 • Diagnostisere avvik fra målet for å identifisere nødvendige korrigerende tiltak
 • Sammenligne resultater slik at de som ikke presterer godt, kan lære av de som gjør
 • Analysere effekten av kampanjer og aktiviteter for å sikre løpende forbedringer

Dette er bare eksempler. SalesClub tilbyr omfattende rapporteringsfunksjonalitet - og hvis du trenger mer, kan alle data eksporteres til Excel for videre analyse.

Rapportering og analyse

Ved å registrere salg, gjennomføring av opplæring, salgskampanjer, etc. samler du en mengde data i SalesClub's løsning. Når registrering av aktiviteter og resultater ofte er forbundet med belønning, er datakvalitet generelt svært høy sammenlignet med andre salgsledelse plattformer. Dette gir en mulighet for pålitelig analyse og ledelsesrapportering.

Rapporteringen er ekstremt fleksibel og intuitiv. Du kan lett tilpasse den til å passe dine informasjonsbehov - eller du kan la SalesClub gjøre det for deg. Du kan eksportere alle resultatene til Excel for videre analyse.

Sammenfattede rapporter og analyser legger til rette for å måle effekten av salgs- og markedsføringstiltak - og til slutt avkastningen på selskapets investering.