Hvis du ønsker at forbedre dine resultater, så skal du arbejde på mange niveauer.

SalesClub integrerer alt i en enkel og intuitiv platform.

Rul ned

Dine salgsrepræsentanter har brug for at vide præcis hvad du forventer af dem. De skal være tilstrækkeligt uddannet for at sælge dine produkter. De har brug for at præstere - individuelt og i forhold til deres kollegaer. Du er nødt til at belønne dem med incitamenter, der virker. Du har behov for at indsamle oplysninger og administrere Salesstyrken. Du skal tæt følge op for at sikre, at de er på rette spor. Salesclub giver dig mulighed for at gøre dette på en platform, som kan:

Kommunikation

Viden om de overordnede mål, salgsstrategien, produktlanceringer og ligende er af afgørende betydning for at din salgsstyrke kan yde optimalt.

Vores system fungerer som en kommunikationsplatform som giver muligheden for at kommunikere.

 • Salgsstrategi og mål
 • Kampangeinformation
 • Produktlancering
 • KPI'er

På en ensartet og effektiv måde på tværs af hele salgsstyrken

For at opmuntre sælgerne til at holde sig opdateret, er quiz funktionaliteten er en integreret del af løsningen. Du er i stand til at quizze brugerne og belønne dem for korrekte svar med virtuelle eller reelle præmier. Du kan selv indtaste quizspørgsmål eller outsource denne opgave til SalesClub - alt afhængigt af dine præferencer.

Kompetenceudvikling

Alle sælgere skal være godt uddannet i de produkter og løsninger de sælger. Dette kan være en udfordring, især i virksomheder hvor der er mange produktlanceringer og hvor sælgerne er spredt over et stort geografisk område.

SalesClub tildyder en intuitiv og fleksibel e-lærings funktion som gør at du kan

 • Opsæt træningsprogrammer enkelt og fleksibelt
 • Test beugerne for at sikre at de har fået tilstrækkelig viden uf af træningen
 • Beløn et "pass" med en virtuel eller en reel præmie

Du kan enkelt sætte træningsprogrammer og tests op, eller du kan vælge at outsource opgaven til SalesClub.

Visualisering

Sælgere har behov for at vide hvordan de præsterer i forhold til de mål der er sat op for dem. Ofte vil Visualisering af salgsresultater i organisationen stimulere en sund konkurrence sælgerne imellem - og dermed øge salget.

SalesClub tildyder et omfattende udvalg af Visualiseringsalternativer, inklusiv:

 • Absolutte salgsresultater
 • Status op mod målet
 • Resultatlister som viser rangeringen af alle, eller forskellige grupper af sælgere

Hvad der skal visualiseres, og hvordan, vil variere fra selskab til selskab. Løsningen vil, som en del af implementeringen, blive sat op for at tilfredstille netop jeres behov.

Belønning

Med salgsincentiver kan du rette opmærksomhed og salgsfokus på de mål som du anser som de vigtigste. På denne måde kan du aktivt bruge belønning til at understøtte din salgsstrategi og til at iværksætte en ekstra indsats når der er behov for det.

SalesClub tilbyder en enestående incentiveløsning der:

 • Du definere slev belønningstrukturen og dermed værdien for et gennemført salg eller et opfyldt mål
 • Sælgerne rapporterer salgsresultater i løsningen
 • Point bliver tildelt sælgerne som belønning for deres præstationer
 • Sælgerne kan bruge deres point til at handle i SalesClub's vel assorterede præmieshop

Belønningsordningen kan sættes op som tidsbegrænset incentiver i forbindelse med en kampagne eller salgskonkurrence, som vedvarende salgskompensationsmodeller, eller som en kombination af disse.

Ledelse

Jo tættere du følger indsatsen og præstationerne, jo tidligere vil du kunne konstatere afvigelser, og des bedre er du rustet til at iværksætte korrigerende tiltag.

Vores løsning med dets omfattende udvalg af funktioner gør det muligt for dig at

 • Måle salgs præstationer på tværs af enkeltpersoner, teams, afdelinger og selskaber
 • Analyser afvigelser fra målet for at identificere de nødvendige og korrigerende tiltag
 • Sammenlign resultater således at de sælgere der ikke yder så godt kan lære af dem der gør
 • Analyser effekten af kampagner og aktiviteter for at sikre løbende forbedringer

Dette er bare eksempler. SalesClub tilbyder omfattende rapporteringsfunktionalitet - og hvis du har behov for mere, kan alle data eksporteres til excel for yderligere analyse.

Raporter og analyser

Ved at registrere salg, gennemførsel af uddannelse, salgskampagner etc. indsamler du en masse data i SalesClub's løsning. Eftersom registrering af aktiviteter og resultater ofte er forbundet med belønninger er datakvalitet generelt meget højt sammenlignet med andre salgsledelse platforme. Dette giver mulighed for pålidelige analytics og ledelsesrapportering.

Rapporteringen er ekstremt fleksibel og intuitiv. Du kan let tilpasse de til at passe dine informationsbehov - eller du kan lade SalesClub gøre det for dig. Du kan eksportere alle resultater til Excel for yderligere analyse.

Sammenfattende rapporter og analyser gør det lettere at måle effekten af salgs- og markedsføringstiltag - og dermed øges afkastet på virksomhedens investeringer inden for salg og markedsføring